Funtech

All about technology information and fun article

Social Media

Tombol Alternatif Pembaruan Sosial Media Buat Kecanduan

Feature pull down serta refresh pada aplikasi Facebook mempunyai kaitan dengan kesibukan beda yang begitu adiktif. Keadaan ini buat pemakai senantiasa mencek pembaruan hingga melupakan aktivitas beda. Pakar tehnologi adiktif, serta penulis…